ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017 Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association

Τι είναι το Ρέικι
Το Ρέικι είναι μία ενεργειακή μέθοδος από την Ιαπωνία που  έχει ευεργετικά
αποτελέσματα, όπως σωματική ευεξία, χαλάρωση, βελτίωση της υγείας, νοητική
ηρεμία, ανάπτυξη θετικών συναισθημάτων, αισιοδοξία στη ζωή, ανάπτυξη
συμπόνιας, πνευματική ανάπτυξη.  
Περισσότερα


Τι σημαίνει Ρέικι
Η λέξη Ρέικι είναι ιαπωνική και αποτελείται από δύο ιδεογράμματα (κάντζι):
Ρέι και Κι. Ρέι σημαίνει πνεύμα. Κι σημαίνει ενέργεια.
Ρέικι σημαίνει Πνευματική Ενέργεια.
Η ιαπωνική ονομασία της μεθόδου είναι Ουσούι Ρέικι Ρυόχο
Αναλυτικότερα


Ιστορία του Ρέικι
Ιδρυτής της μεθόδου είναι ο Μικάο Ουσούι ο οποίος γεννήθηκε ίδρυσε την μέθοδο
του Ουσούι Ρέικι Ρυόχο στην Ιαπωνία στις αρχές του 20ου αιώνα.
Το Ρέικι μεταφέρθηκε στην Δύση από την Χαβάγιο Τακάτα το 1937.
Σήμερα διάφορα συστήματα που αναφέρουν την λέξη Ρέικι ως συνθετικό της
ονομασίας τους δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο Ρέικι.
Περισσότερα


Γενεαλογία Ουσούι Ρέικι
Στην παράδοση Ρέικι η γενεαλογία είναι η γραμμή καταγωγής μέσω δασκάλων Ρέικι
Μάστερ που οδηγεί και καταλήγει στον Ουσούι Μικάο, ιδρυτή της μεθόδου Ρέικι.
Η γενεαλογία ενός δασκάλου Ρέικι αποδεικνύει την αυθεντικότητα του Ρέικι που
διδάσκει.
Περισσότερα


----------------------------------------------------------------------------------------------------------

Τα παραπάνω άρθρα αναδημοσιεύτηκαν κατόπιν αδείας από τις ιστοσελίδες της
Ιδρύτριας & Προέδρου  
Δώρας Αποστολοπούλου

----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION
REIKI