ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association


Τι σημαίνει Ρέικι

Η λέξη Ρέικι είναι ιαπωνική και αποτελείται από δύο ιαπωνικά ιδεογράμματα (κάντζι):
Ρέι και Κι.


Rei      靈

Ρέι σημαίνει πνεύμα.

Ki        

Κι σημαίνει αέρας, ατμός, στα ιαπωνικά και ερμηνεύεται ως ενέργεια.

Ryo     療

Ρύο σημαίνει ίαση, θεραπεία, αγωγή

Ho       

Χο σημαίνει μέθοδος, σύστημα, τεχνική


Reiki

Ρέικι σημαίνει Πνευματική Ενέργεια κατά κυριολεξία. Επίσης ερμηνεύεται ως
Συμπαντική Ενέργεια, Ουράνια Ενέργεια ή Ανώτερη Ενέργεια. Το Ρέικι είναι ενέργεια
που έχει συγκεκριμένες ιδιότητες. Το Ρέι προσδιορίζει το Κι. Έτσι το Ρέικι
χαρακτηρίζεται από σοφία, διαίσθηση, αποκατάσταση, εναρμόνιση και
θεραπευτική φύση.  Η σοφία του Ρέικι εκδηλώνεται ως αυτόνομη “ευφυΐα” έτσι ώστε
η ενέργεια “γνωρίζει” που να κατευθυνθεί αφού διοχετευτεί στον αποδέκτη και
βρίσκει τα προβλήματα προς αποκατάσταση. Συνεπώς δεν επηρεάζεται από το
σύστημα αντιλήψεων ή πεποιθήσεων αυτού που διοχετεύει το Ρέικι ή αυτού που το
δέχεται.


Ryoho

Ρυόχο σημαίνει μέθοδος, σύστημα ή θεραπευτική τέχνη.


Ουσούι Μικάο

Ιδρυτής της μεθόδου είναι ο Μικάο Ουσούι ο οποίος γεννήθηκε στην Ιαπωνία το
1865 και πέθανε το 1926. Ο Μικάο Ουσούι ίδρυσε την μέθοδο Ρέικι στην Ιαπωνία
στις αρχές του 20ου αιώνα.


Ουσούι Ρέικι Ρυόχο

Το Ουσούι Ρέικι Ρυόχο είναι μια πρωτότυπη μέθοδος εφαρμογής της πνευματικής
ενέργειας η οποία έχει θεραπευτική φύση και μεταβιβάζεται κυρίως μέσω του
αγγίγματος των χεριών. Ο Μικάο Ουσούι μετέδωσε και δίδαξε την μέθοδο του
Ουσούι Ρέικι Ρυόχο από το 1921 περίπου έως και το θάνατο του και εκπαίδευσε
δασκάλους και θεραπευτές. Το Ρέικι μεταφέρθηκε στην Δύση από την Χαβάγιο
Τακάτα το 1937 στην Χαβάη. Η κυρία Τακάτα έλαβε εκπαίδευση δασκάλου Ρέικι
από τον κύριο Χαγιάσι, μαθητή του ιδρυτή Ουσούι Μικάο.

Διάφορα συστήματα που αναφέρουν την λέξη Ρέικι ως συνθετικό της ονομασίας
τους δεν έχουν απαραίτητα σχέση με την παραδοσιακή μέθοδο Ρέικι.

Το παραδοσιακό Ρέικι ιδρύθηκε από τον Ιάπωνα Μικάο Ουσούι και οι έγκυροι
δάσκαλοι Ρέικι έχουν
Γενεαλογία Ουσούι Ρέικι.


Ενημέρωση για το Ρέικι
Περισσότερες πληροφορίες για το Ρέικι στον ιστότοπο της  Ιδρύτριας & Προέδρου  
Δώρας Αποστολοπούλου
www.reikiacademy.gr


-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Τα παραπάνω άρθρα αναδημοσιεύτηκαν κατόπιν αδείας από τις ιστοσελίδες της
Ιδρύτριας & Προέδρου  
Δώρας Αποστολοπούλου

Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION