ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΑΡΘΡΟ

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ ΡΕΙΚΙ
της Δώρας Αποστολοπούλου

Πιστοποιητικό είναι η βεβαίωση παρακολούθησης και ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης
επιπέδου Ρέικι. Το πιστοποιητικό Ρέικι εκδίδεται από τον Δάσκαλο/α Ρέικι που
προσωπικά έδωσε τους συντονισμούς και εκπαίδευση Ρέικι στον εκπαιδευόμενο και
με το οποίο βεβαιώνει το επίπεδο εκπαίδευσης στο Ουσούι Ρέικι που έδωσε στον
εκπαιδευόμενο. Στο τρίτο επίπεδο εκπαίδευσης Ρέικι Μάστερ, το πιστοποιητικό
συνοδεύεται από την Γενεαλογία Ουσούι Ρέικι. Στην Ιαπωνία δινόταν σε πάπυρο ή
ριζόχαρτο με γραπτό κείμενο που πιστοποιούσε την εκπαίδευση και έφερε την
υπογραφή και σφραγίδα του δασκάλου.

Ο Δάσκαλος Ουσούι εκπαίδευσε αρκετούς Δασκάλους Ρέικι στην Ιαπωνία στις αρχές
του προηγούμενου αιώνα. Ο Δάσκαλος Χαγιάσι είναι ο πιο γνωστός και καθοριστικός
από αυτούς διότι οργάνωσε τη μέθοδο Ρέικι με τρόπο που αργότερα αποδείχθηκε ότι
ήταν κατάλληλος για Δυτικούς εκπαιδευόμενους. Ο Δάσκαλος Χαγιάσι έδινε
πιστοποιητικά Ρέικι στους μαθητές του σε όλους τους βαθμούς. Πιστοποιητικά με
υπογραφή του Δασκάλου Χαγιάσι έχουν βρεθεί και έχουν δημοσιευτεί σε βιβλία.  

Ο Δάσκαλος Χαγιάσι εκπαίδευσε την Κυρία Τακάτα, η οποία έμελλε να διαδώσει το
Ρέικι στην Δύση. Ο Δάσκαλος Χαγιάσι έδωσε Πιστοποιητικό Ρέικι Μάστερ στην Κυρία
Τακάτα στην Χαβάη το 1938. Αντίγραφο αυτού του Πιστοποιητικού δημοσιεύτηκε
πρώτη φορά το 1982 από την εγγονή της κυρίας Τακάτα και κατόπιν δημοσιεύτηκε σε
διάφορα περιοδικά και στο διαδίκτυο.

Η Κυρία Τακάτα εκπαίδευσε είκοσι δύο Δασκάλους Ρέικι και σε έδωσε πιστοποιητικό
σε κάθε ένα από αυτούς. Ο κάθε δάσκαλος από αυτούς εκπαίδευσε άλλους μαθητές
και δασκάλους και έδινε πιστοποιητικό Ρέικι σε αυτούς.

Σήμερα το Πιστοποιητικό Ρέικι (Reiki Certificate) είναι η βεβαίωση παρακολούθησης
εκπαίδευσης Ρέικι και λήψης συντονισμών Ρέικι, την οποία εκδίδει ο κάθε Δάσκαλος
Ρέικι για τον εκπαιδευόμενο του, ώστε να βεβαιώσει τους συντονισμούς και το επίπεδο
εκπαίδευσης Ρέικι που ολοκλήρωσε ο εκπαιδευόμενος. Στο επίπεδο 3ου βαθμού
Ρέικι αποκαλούμενο Ρέικι Μάστερ, το πιστοποιητικό Ρέικι συνοδεύεται από την σελίδα
με την Γενεαλογία του δασκάλου Ρέικι ώστε να αποδεικνύεται η αυθεντικότητα του
συστήματος Ρέικι που διδάχθηκε. Στην παράδοση του Ρέικι η Γενεαλογία είναι η
αλυσίδα δασκάλων Ρέικι που οδηγεί πίσω και καταλήγει στον Ουσούι Μικάο, ιδρυτή
της μεθόδου Ρέικι. Το Πιστοποιητικό Ρέικι Μάστερ ισοδυναμεί με την άδεια
διδασκαλίας, σε ιδιωτικό ή επαγγελματικό επίπεδο.

Ένας δάσκαλος Ρέικι μπορεί να παρέχει συντονισμούς Ρέικι και εκπαίδευση Ρέικι, είτε
σε ιδιωτικό επίπεδο δηλαδή σε μέλη οικογενείας και φίλους, είτε σε επαγγελματικό
επίπεδο, δηλαδή σε ένα ευρύτερο κοινό ως υπηρεσία με χρηματική αμοιβή. Σε κάθε
περίπτωση, είναι ενδεδειγμένο να παρέχει Πιστοποιητικό Ρέικι στον μαθητή του που
ολοκλήρωσε την εκπαίδευση στο επίπεδο Ρέικι.  Αυτή είναι η αξιοπρεπής,
δεοντολογική πρακτική ενός δασκάλου Ρέικι αλλά και οποιοδήποτε δασκάλου προς
τους μαθητές του.

Το πιστοποιητικό Ρέικι αποδεικνύει ότι κάποιος έχει συντονιστεί και εκπαιδευτεί
στο Ρέικι.
Είναι επίσης σημαντικό όταν κάποιος θέλει να συνεχίσει την εκπαίδευση σε άλλο τόπο
ή με άλλο δάσκαλο. Συνηθίζεται αλλά και είναι λογικό, όταν ο μαθητής πάει σε ένα
άλλον δάσκαλο Ρέικι και ζητήσει να εκπαιδευτεί στο επόμενο επίπεδο Ρέικι, ο νέος
δάσκαλος να ζητήσει το πιστοποιητικό εκπαίδευσης στο προηγούμενο επίπεδο Ρέικι.
Αν ο μαθητής δεν το έχει, τότε μπορεί να μην τον δεχθεί. Έτσι ο μαθητής δεν έχει την
ελευθερία επιλογής δασκάλου Ρέικι, ακόμα και όταν υπάρχει σοβαρός λόγος που θέλει
να αποχωρήσει ή για διάφορους λόγους επιθυμεί να πάει σε ένα νέο δάσκαλο να
συνεχίσει την εκπαίδευση του.

Γιατί ένας δάσκαλος Ρέικι δεν θα έδινε πιστοποιητικό στους μαθητές του:
Σήμερα, ο πιο πιθανός λόγος είναι ότι ο ίδιος δεν πήρε πιστοποιητικό από τον δικό
του δάσκαλο και έτσι διαιωνίζεται μία αντισυμβατική και αντιδεοντολογική
συμπεριφορά. Άλλος λόγος μπορεί να είναι ότι ο δάσκαλος Ρέικι διδάσκει με
προχειρότητα και αμελεί να δίνει την απαραίτητη βεβαίωση ότι ο μαθητής του έχει
συντονιστεί και εκπαιδευτεί στο συγκεκριμένο επίπεδο Ρέικι. Ένας τρίτος λόγος μπορεί
να είναι, ότι ο δάσκαλος Ρέικι να θέλει να δεσμεύσει τους μαθητές του ώστε να πάρουν
όλα τα επίπεδα Ρέικι από ίδιο. Είναι πιθανό, κάποιος δάσκαλος Ρέικι για λόγους
ανταγωνισμού, να μην δώσει Πιστοποιητικό Ρέικι Μάστερ στον δάσκαλο που
εκπαίδευσε, έτσι ώστε ο νέος δάσκαλος να μην μπορεί να διδάξει το Ρέικι
επαγγελματικά. Ένας τελευταίος λόγος μπορεί να είναι, ότι ο δάσκαλος διδάσκει
κάποιο άλλο ενεργειακό σύστημα που το ονομάζει Ρέικι διότι αυτό είναι δημοφιλές,
οπότε δεν μπορεί να πιστοποιήσει ότι ο μαθητής έλαβε κάποιο επίπεδο Ρέικι και άρα
δεν εκδίδει κανένα πιστοποιητικό.

Τι πρέπει να κάνει κάποιος που ενώ έχει εκπαιδευτεί στο Ρέικι, δεν έχει
πιστοποιητικό:
Το καλύτερο θα ήταν να πάει στον δάσκαλο που του έδωσε τους συντονισμούς και
εκπαίδευση Ρέικι και να ζητήσει το πιστοποιητικό. Το πιστοποιητικό δεν χρειάζεται να
έχει περίτεχνη σχεδίαση και χρυσές σφραγίδες. Μπορεί να είναι μία απλή βεβαίωση
γραμμένη στο χέρι ή στο κομπιούτερ, όπου να αναφέρεται το όνομα του
εκπαιδευμένου, το επίπεδο Ρέικι στο οποίο συντονίστηκε και εκπαιδεύτηκε, η
ημερομηνία ολοκλήρωσης της εκπαίδευσης, το όνομα του δασκάλου την υπογραφή
του και διεύθυνση του ή την σφραγίδα του.  Αν πρόκειται για το επίπεδο Ρέικι Μάστερ,
για να είναι έγκυρο το πιστοποιητικό, θα πρέπει να συνοδεύεται από την γενεαλογία
Ουσούι Ρέικι.

Στην αναζήτηση Δασκάλου Ρέικι, ο ενδιαφερόμενος θα πρέπει να μάθει από πριν ότι ο
δάσκαλος Ρέικι που θα του δώσει τους συντονισμούς και εκπαίδευση Ρέικι, έχει
πιστοποιητικό Ρέικι Μάστερ, έχει γενεαλογία και ότι πρόκειται να δώσει πιστοποιητικό
στον εκπαιδευόμενο.

Στην Αμερική και στις άλλες χώρες της Ευρώπης, όλοι οι Δάσκαλοι Ρέικι δίνουν
πιστοποιητικό Ρέικι στους μαθητές τους. Η χορήγηση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης  
από τον Δάσκαλο Ρέικι είναι κάτι δεδομένο και αδιαμφισβήτητο.  Εύχομαι και στην
Ελλάδα επίσης, να γίνει η κανονική πρακτική από όλους τους δασκάλους Ρέικι.
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION
Αναδημοσίευση κατόπιν αδείας από τις ιστοσελίδες της Δώρας Αποστολοπούλου

www.reikiacademy.gr/article_reikicertificates.html