ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΟΜΙΛΙΑ - ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ

ΓΕΝΕΑΛΟΓΙΑ  ΡΕΙΚΙ
από την Δώρα Αποστολοπούλου
Αναδημοσίευση κατόπιν αδείας από τις ιστοσελίδες της Δώρας Αποστολοπούλου

www.reiki-ryoho.gr/lineage.html   και   www.reikiacademy.gr/lineage.html
Στην παράδοση Ρέικι η γενεαλογία είναι η γραμμή καταγωγής μέσω δασκάλων Ρέικι
Μάστερ που οδηγεί και καταλήγει στον Ουσούι Μικάο, ιδρυτή της μεθόδου Ρέικι.

Στην γενεαλογία περιλαμβάνονται Δάσκαλοι οι οποίοι έχουν δώσει στον εκπαιδευόμενο
τον συντονισμό Ρέικι Μάστερ προσωπικά και από κοντά, έχουν διδάξει τους
συντονισμούς Ρέικι για όλους τους βαθμούς, έχουν εκπαιδεύσει και έχουν δώσει την
άδεια διδασκαλίας προς άλλους.

Η γενεαλογία ενός δασκάλου Ρέικι αποδεικνύει την αυθεντικότητα του Ρέικι που
διδάσκει.  Η γραμμή καταγωγής που οδηγεί στον ιδρυτή Δάσκαλο Ουσούι, μεταφέρει
στον σημερινό εκπαιδευόμενο την πνευματική δύναμη του Ρέικι και την ευλογία του
ιδρυτή του.

Για να διατηρηθεί αυθεντική η παράδοση του Ρέικι, ο κάθε δάσκαλος Ρέικι  Μάστερ
αναλαμβάνει την ευθύνη να μεταβιβάζει το Ρέικι αυθεντικά, χωρίς να το παραλλάζει και
χωρίς να το αναμιγνύει με άλλες μεθόδους, έτσι ώστε να διατηρήσει αγνή την
πνευματική παράδοση του Ρέικι μέσα στον χρόνο.   

Σήμερα στην Δύση υπάρχουν άνθρωποι που δηλώνουν δάσκαλοι Ρέικι και δεν έχουν
γενεαλογία Ρέικι. Ο κάθε εκπαιδευόμενος οφείλει να ελέγξει την γενεαλογία του
δασκάλου πριν αποφασίσει να πάρει συντονισμούς και εκπαίδευση από αυτόν. Στην
περίπτωση που κάποιος ανακαλύψει ότι έχει πάρει ρέικι από δάσκαλο χωρίς
γενεαλογία, τότε είναι αναγκαίο να ξαναπάρει τους συντονισμούς και εκπαίδευση από
δάσκαλο Ρέικι που έχει αποδεδειγμένη γενεαλογία.

Γενεαλογία Ουσούι Ρέικι

Ο Δάσκαλος Ουσούι δίδαξε την μέθοδο του σε πάνω από 2000 άτομα και λέγεται ότι
μύησε 17  Δασκάλους Ρέικι Μάστερ  (τέσσερεις αξιωματικούς του ναυτικού, πέντε
βουδίστριες μοναχές και οκτώ άλλους διαφόρων ειδικοτήτων)

Ο Δάσκαλος Ουσούι ίδρυσε την εκπαιδευτική κοινότητα “Ουσούι Ρέικι Ρυόχο
Γκαγκάι” που σημαίνει  “Σύνδεσμος Μεθόδου Ρέικι Ουσούι” του οποίου ήταν και ο
πρώτος πρόεδρος. Μετά τον θάνατο του τον διαδέχθηκαν οι εξής πρόεδροι: Ο κ.
Ουσίντα, ο κ. Τακετόμι, ο κ. Γουτανάμπε, ο κ. Γουανάμι, η κ. Κογιάμα και το 1998
ανέλαβε ο κ. Κόντο.  Στην Ιαπωνία σήμερα, το Ουσούι Ρέικι Ρυόχο Γκαγκάι υπάρχει
αλλά είναι κλειστό στο γενικό κοινό, στους ξένους και στους δυτικούς.

Ο Δάσκαλος Χαγιάσι ήταν γιατρός και αξιωματικός του Αυτοκρατορικού Ναυτικού
στην Ιαπωνία. Διδάχθηκε το Ρέικι στο επίπεδο Δασκάλου από τον ίδιο τον ιδρυτή
Ουσούι Μικάο. Ο Δάσκαλος Χαγιάσι  με τη σειρά του έκανε 14 Δασκάλους Ρέικι
Μάστερ, ανάμεσα τους η σύζυγος του Τσίε Χαγιάσι η οποία ανέλαβε το κέντρο
εκπαίδευσης του στην Ιαπωνία μετά το θάνατο του και η κυρία Τακάτα στην οποία
έδωσε επίσημη εξουσιοδότηση να διδάξει το Ρέικι στην Αμερική και Δυτικό κόσμο.
Η κυρία Τακάτα δίδαξε  22 δασκάλους Ρέικι από το 1970 έως τον Δεκέμβριο 1980
πότε και απεβίωσε. Τη λίστα με τα ονόματα των δασκάλων τα έδωσε στην αδερφή της
πριν πεθάνει.

Λίστα Μάστερ της Κυρίας Τακάτα

  George Araki
  Barbara McCullough
  Beth Grey
  Ursula Baylow (απεβίωσε)
  Paul Mitchell
  Iris Ishikura (απεβίωσε)
  Fran Brown
  Barbara Weber Ray
  Ethel Lombardi
  Wanja Twan
  Virginia Samdahl (απεβίωσε)
  Phyllis Lei Furumoto
  Dorothy Baba (απεβίωσε)
  Mary McFaden
  John Gray
  Rick Bockner
  Bethel Phaigh (απεβίωσε)
  Harry Kuboi
  Patricia Ewing
  Shinobu Saito
  Kay Yamashita (αδερφή κ.Τακάτα)
  Barbara Brown


Αυτοί οι 22 δάσκαλοι δίδαξαν άλλους και έτσι το Ρέικι διαδόθηκε στην Δύση.
Επίσης η κυρία Τακάτα έφτιαξε ένα σύλλογο που λεγόταν "Ρέικι Αλάιανς". Μετά το
θάνατο της διάδοχος και πρόεδρος του συλλόγου έγινε η εγγονή της Φύλλις Λέι
Φουρουμότο η οποία ήταν τότε σε νεαρή ηλικία και η οποία προεδρεύει της Ρέικι
Αλάιανς και σήμερα με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες.  

Μετά το 1980 πολλοί δάσκαλοι Ρέικι επέλεξαν να είναι ανεξάρτητοι ενώ διατήρησαν
την γενεαλογία τους. Σήμερα η γενεαλογία ενός δασκάλου Ρέικι είναι όπως παρακάτω.
Ο δάσκαλος Ρέικι Μάστερ οφείλει να γνωστοποιεί την γενεαλογία του στους μαθητές
του και να δίνει γραπτώς την γενεαλογία του στους εκπαιδευμένους από αυτόν Ρέικι
Μάστερ. Η γενεαλογία πρέπει να περιέχει ονόματα διευθύνσεις και τηλέφωνα ώστε να
είναι ελέγξιμη. Συνήθως το πιστοποιητικό Ρέικι Μάστερ συνοδεύεται με την γραπτή
πλήρη γενεαλογία του δασκάλου Ρέικι Μάστερ που το χορήγησε.
κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση
κλικ πάνω στην εικόνα για μεγέθυνση
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION