ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΑΡΘΡΟ

ΑΡΧΕΣ  ΡΕΙΚΙ
Για Σήμερα
Μην θυμώνεις
Μην  ανησυχείς
Να νιώθεις ευγνωμοσύνη
Να εργάζεσαι εντατικά
Να είσαι καλός/ή με τους άλλουςΟ Δρ. Ουσούι ενσωμάτωσε στην πρακτική του Ρέικι τις αρχές που είχαν δοθεί από
τον αυτοκράτορα Μέιτζι.  

Ο Δρ. Ουσούι τις υιοθέτησε διότι πίστευε ότι για να προχωρήσει κάποιος στον
πνευματικό δρόμο πρέπει να ζει με αυτές τις αρχές, ώστε να εξυγιάνει τον νου και το
σώμα  και να φέρει γαλήνη και ευτυχία στη ζωή του ιδίου και των άλλων.

Ο Δρ. Ουσούι συνιστούσε να απαγγέλλονται καθημερινά το πρωί ή/και το βράδυ.Οι Αρχές του Ρέικι στα Ιαπωνικά


Παρακάτω είναι ολόκληρο το πρωτότυπο κείμενο στα Ιαπωνικά καθώς και η
απόδοση του.


Shoufuku no hihoo
Manbyo no ley-yaku
Kyou dake wa
Ikaru-na
Shinpai suna
Kansha shite
Gyo-o hage me
Hito ni shinsetsu ni
Asa yuu gassho shite kokoro ni nenji kuchi ni tonaeyo
Shin shin kaizen, Usui Reiki Ryoho
Chosso Usui Mikao


Η μυστική μέθοδος πρόσκλησης της ευτυχίας
Το πνευματικό φάρμακο για όλες τις ασθένειες
Μόνο για σήμερα,
Μην θυμώνεις
Μην ανησυχείς
Να νιώθεις ευγνωμοσύνη
Να εργάζεσαι ενταντικά
(πάνω στον εαυτό σου)
Να είσαι καλός με τους άλλους
Πρωί και βράδυ, να κάθεσαι στη στάση διαλογισμού με ενωμένα χέρια
να επαναλαμβάνεις αυτά τα λόγια δυνατά αλλά και μέσα στην καρδιά σου
Μέθοδος Ουσούι Ρέικι Ρυόχο για την βελτίωση του σώματος και του νου
Ο ιδρυτής, Ουσούι ΜικάοΟι αρχές του Ρέικι με την παραπάνω διατύπωση αναγράφονται στο μνημείο
που υπάρχει στον τάφο του ιδρυτή Μικάο Ουσούι στο Τόκυο, Ιαπωνία.

Αναδημοσίευση κατόπιν αδείας από τις ιστοσελίδες της
Δώρας Αποστολοπούλου

www.reikiacademy.gr/principles.html    και   www.reiki-ryoho.gr/principles.html
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION