ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΑΡΘΡΟ

από την Δώρα Αποστολοπούλου


ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΡΕΙΚΙ


Η εκπαίδευση στο παραδοσιακό Ουσούι Ρέικι δίνεται σε τρία διαδοχικά επίπεδα:
1. Ουσούι Ρέικι 1ος βαθμός
2. Ουσούι Ρέικι 2ος βαθμός
3. Ουσούι Ρέικι 3ος βαθμός Reiki Master


Ουσούι Ρέικι 1

Το Ουσούι Ρέικι 1ος βαθμός είναι το αρχικό επίπεδο Ρέικι που δίνεται σε μία
αυτοτελή διήμερη εκπαίδευση η οποία απευθύνεται σε όλους όσοι επιθυμούν να
συντονιστούν με την ενέργεια Ρέικι και να μάθουν να την εφαρμόζουν με σκοπό την
βελτίωση της ζωής τους με περισσότερη υγεία και ευτυχία.

Περιγραφή Εκπαίδευσης
Στην εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού, οι συμμετέχοντες θα πάρουν
τέσσερεις (4) Συντονισμούς Ρέικι προσωπικά και όλες τις απαραίτητες
γνώσεις και θα αναπτύξουν την ικανότητα διοχέτευσης του Ρέικι ώστε να το
μεταβιβάζουν μέσα από τα χέρια τους στον εαυτό τους αλλά και σε άτομα του
οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος τους.

Στο διήμερο πρόγραμμα εκπαίδευσης περιλαμβάνονται, θεωρητικές γνώσεις για την
προέλευση και την λειτουργία του Ρέικι, Διαλογισμός Ρέικι, Τεχνικές εφαρμογής
Ρέικι, Θέσεις χεριών κατά την αγωγή Ρέικι, Ιαπωνικές τεχνικές, Πρακτική εξάσκηση

Με την ολοκλήρωση της εκπαίδευσης παρέχονται Εκπαιδευτικο Εγχειρίδιο Ρέικι
1ου βαθμού και Πιστοποιητικό Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού.

Διάρκεια Εκπαίδευσης
Στην Ιαπωνία ο 1ος βαθμος Ρέικι ονομαζόταν Σόντεν και αποτελείτο από 4
υποβαθμίδες και αντίστοιχα 4 συντονισμούς που αρχικά διδάσκονταν σε 4 ημέρες
για 3 ώρες την ημέρα. Μεταγενέστερα η  εκπαίδευση Ρέικι 1ου βαθμού δινόταν σε 2
ημέρες από 6 ώρες την ημέρα.

Σήμερα, η εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού συνήθως δίνεται σε δύο ημέρες
που διεξάγονται Σαββατοκύριακο ή σε τέσσερα απογεύματα μέσα στην εβδομάδα.

Προυποθέσεις Συμμετοχής
Για την συμμετοχή στην εκπαίδευση Ρέικι 1ου βαθμού δεν είναι απαραίτητη καμία
άλλη σχετική γνώση, εμπειρία ή συνεδρία.

Δάσκαλος/α Ρέκι
Την εκπαίδευση Ρέικι 1ου βαθμού μπορεί να δώσει κάποιος που έχει πάρει την
εκπαίδευση Ρέικι Μάστερ και έχει Γενεαλογία Ουσούι Ρέικι.Ουσούι Ρέικι 2

Η εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 2ος βαθμός απευθύνεται σε όσους έχουν πάρει
εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι 1ου βαθμού και επιθυμούν να μάθουν πιο εξειδικευμένες
χρήσεις της ενέργειας Ρέικι για περισσότερα και ταχύτερα αποτελέσματα στην υγεία
τους και την αυτοβελτίωση τους και ακόμα να μπορούν να βοηθήσουν καλύτερα τα
μέλη του οικογενειακού και φιλικού περιβάλλοντος τους
Ουσούι Ρέικι 3 Reiki Master
Η εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι Μάστερ Δασκάλου απευθύνεται σε όσους έχουν πάρει
τον 1ο και 2ο βαθμό Ουσούι Ρέικι και θέλουν να συνεχίσουν με την εκπαίδευση
Ρέικι Μάστερ για την προσωπική τους πνευματική ανάπτυξη και για να βοηθήσουν
άλλους μέσω της άσκησης και διδασκαλίας Ρέικι.
Αναδημοσίευση κατόπιν αδείας από τις ιστοσελίδες της

Δώρας Αποστολοπούλου
Ιδρύτρια & Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι

www.reikiacademy.gr/reikitraining.html   
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν