ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION
     ΤΡΑΠΕΖΙΚΟΣ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟΣ


        EUROBANK

         Αρ. Λογαριασμού  :   00260175470200773112

        IBAN:    GR0202601750000470200773112

        ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΣ :  ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ         
                                 ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΩΝ - ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ  Για Κατάθεση σε Τράπεζα - ΑΤΜ - Web Banking

  Παρακαλούμε όπως:

 • Στην Αιτιολογία γράφετε  Ονοματεπώνυμο - Συνδρομή / Δωρεά

 • Η Τράπεζα μας ειδοποιεί για την κατάθεση σας την ίδια μέρα ή μετά
  από 1-3 ημέρες αν η μεταφορά έγινε από άλλη τράπεζα.
 • Σε κάθε περίπτωση εσείς μπορείτε να μας ειδοποιήσετε με email για
  την κατάθεση σας.
 • Αφού λάβουμε την ειδοποίηση, σας στέλνουμε επιβεβαιωτικό email.
 • Την απόδειξη σας παραλαμβάνετε στα γραφεία της Ένωσης ή
  ταχυδρομικά

  Ευχαριστούμε