ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
ΔΩΡΕΕΣ - ΕΙΣΦΟΡΕΣ

Η Ελληνική Ένωση Ρέικι είναι μη κερδοσκοπική ένωση και συντηρείται από
συνδρομές μελών, δωρεές και εισφορές μελών, φίλων και υποστηρικτών της.

Οι δωρεές μπορούν να καταβληθούν

- στα γραφεία της Ένωσης

- στον τραπεζικό λογαριασμό  
εδώ

- με κάρτα μέσω ιντερνετ  εδώ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association

ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ ΜΕΛΩΝ

Η Εγγραφή και η Συνδρομή 1ου έτους είναι 50 ευρώ.

Η Ετήσια Συνδρομή Μέλους για όλες τις κατηγορίες μελών είναι 30 ευρώ.

Με την καταβολή της συνδρομής του το Μέλος παραλαμβάνει την Κάρτα Μέλους η
οποία ισχύει για ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Η Συνδρομή Μέλους μπορεί να καταβληθεί

- στα γραφεία της Ένωσης

- στον τραπεζικό λογαριασμό  
εδώ

- με κάρτα μέσω ιντερνετ  εδώ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION