ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ


ΔΩΡΑ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΥ

Ιδρύτρια & Πρόεδρος
Ελληνικής Ένωσης Ρέικι

Usui Reiki Master Teacher

Βιογραφικό

Πρόγραμμα


Websites:  

www.reikiacademy.gr

www.reikiactivity.gr

www.reiki-ryoho.gr
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION