ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association

ΠΟΙΟΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΡΕΙΚΙ

To Ρέικι είναι μια παραδοσιακή Iαπωνική ενεργειακή θεραπεία που βασίζεται
στην μεταβίβαση της  συμπαντικής ενέργειας Ρέικι με μια αγωγή απαλών
αγγιγμάτων των χεριών στο σώμα.


Αγωγή Ρέικι στον εαυτό  >  Ρέικι 1ος βαθμός
μπορεί να δώσει όποιος έχει πάρει το πρώτο επίπεδο εκπαίδευσης που
αποκαλείται  Ρέικι 1ος βαθμός


Αγωγή Ρέικι σε μέλη της οικογένειας  >  Ρέικι 1ος βαθμός
μπορεί να δώσει όποιος έχει ολοκληρώσει το  Ρέικι 1ο βαθμό,
έχει κάνει πρακτική στον εαυτό του αλλά και πρακτική στο χώρο του
δασκάλου του.


Αγωγή Ρέικι σε συγγενείς και φίλους  >  Ρέικι 2ος βαθμός
μπορεί να δώσει όποιος έχει πάρει το δεύτερο επίπεδο εκπαίδευσης που
αποκαλείται Ρέικι 2ος βαθμός και ως ασκούμενος να  προσφέρει δωρεάν
συνεδρίες Ρέικι σε συγγενείς και φίλους.


Αγωγή Ρέικι από απόσταση  >  Ρέικι 2ος βαθμός
μπορεί να δώσει όποιος έχει ολοκληρώσει το Ρέικι 2ο βαθμό, και
προσφέρει δωρεάν και κατόπιν συνειδητής συγκατάθεσης του αποδέκτη.


Αγωγή Ρέικι επαγγελματικά  >  Ρέικι Μάστερ
μπορεί να δώσει όποιος έχει ολοκληρώσει το τελικό τρίτο επίπεδο
εκπαίδευσης που αποκαλείται Ρέικι Μάστερ (Ρέικι 3ος βαθμός Α+Β) με  
πιστοποιητικό και γενεαλογία και πολλή πρακτική σε συνεδρίες Ρέικι.Ο
Κώδικας Δεοντολογίας της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι αναφέρει τις
προδιαγραφές εκπαίδευσης και άσκησης του Ρέικι.
ΠΡΑΚΤΙΚΟΣ ΡΕΙΚΙ - REIKI PRACTITIONER
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION