ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΡΕΙΚΙ

Η Αγωγή Ρέικι βοηθά σε σωματικά και νοητικά προβλήματα και μπορεί να δοθεί
από κοντά ή και από απόσταση.

Η Αγωγή Ρέικι από Απόσταση δίνεται για περιπτώσεις έκτακτης ανάγκης και δεν
αντικαθιστά την ολοκληρωμένη Αγωγή Ρέικι από κοντά.

Η Αγωγή Ρέικι από απόσταση δίνεται δωρεάν από Εθελοντές μέλη της Ελληνικής
Ένωσης Ρέικι που έχουν εκπαίδευση Ρέικι 2ου και 3ου βαθμού.

Για να ζητήσετε Ρέικι Από Απόσταση, παρακαλούμε όπως συμπληρώσετε τα στοιχεία
σας στην ακόλουθη ιστοσελίδα "
Αίτηση", γράφοντας στο μήνυμα το αίτημα για το
πρόβλημα υγείας σας και να στείλετε μια
πρόσφατη φωτογραφία σας με email.

Σημαντική Σημείωση:
Το Ρέικι είναι μία ήπια ενεργειακή μέθοδος που δεν αντικαθιστά την συνετή και
κατάλληλη χρήση της αρμόδιας κλασικής ιατρικής περίθαλψης και ψυχολογικής
βοήθειας. Το Ρέικι λειτουργεί  παράλληλα με κάθε ιατρική θεραπεία, φαρμακευτική
αγωγή, ψυχολογική θεραπεία ή άλλη εναλλακτική θεραπεία και βοηθά στην
ανάρρωση, αποκατάσταση και βελτίωση της υγείας. Όσοι ασκούν το Ρέικι δεν κάνουν
διαγνώσεις και δεν συστήνουν φάρμακα ή άλλες ουσίες. Το Ρέικι είναι μία φυσική
ενεργειακή μέθοδος που δημιουργεί θετικές προϋποθέσεις για ένα υγιές σώμα και νου.
ΑΓΩΓΗ ΡΕΙΚΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION