ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2013  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ ΡΕΙΚΙ


  • Στις συναντήσεις Πρακτικής Ρέικι μπορούν να συμμετέχουν τα Μέλη της
    Ελληνικής Ένωσης Ρέικι.

  • Ο αριθμός των συμμετεχόντων σε κάθε συνάντηση είναι περιορισμένος
    και γι 'αυτό είναι απαραίτητη η δήλωση συμμετοχής.

  • Οι ημερομηνίες των συναντήσεων ανακοινώνονται με email.


Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION