2
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Όνομα:
Επώνυμο:
E-mail:
Τηλέφωνο :
Περιοχή Κατοικίας:
Επάγγελμα:
Ηλικία:
Εκπαίδευση Ουσούι Ρέικι Βαθμός:
Πρακτική Ρέικι στον Εαυτό (ώρες)
Συνεδρίες Ρέικι σε Άλλους (ώρες)
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΡΕΙΚΙ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΕΙΣ


Προτιμώ να δίνω συνεδρίες Ρέικι σε Καρκινοπαθείς:
  • Σε χώρο της Κοινωνικής Υπηρεσίας
  • Σε χώρο μέσα στο Νοσοκομείο
Είμαι διαθέσιμος/η για προσφορά συνεδρίας Ρέικι σε Καρκινοπαθείς
1 φορά
  • Εβδομαδιαία
2 φορές
Περισσότερες
  • Μηνιαία
1 φορά
2 φορές
Περιστασιακά
  • Ημέρες
Απόγευμα
  • Ώρες
Πρωί
Μήνυμα
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
REIKI GREECE ASSOCIATION
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν