ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ


ΑΓΩΓΗ ΡΕΙΚΙ ΑΠΟ ΑΠΟΣΤΑΣΗ

Τα μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι που έχουν εκπαίδευση Ρέικι 2ου και 3ου
βαθμού, εθελοντικά εφαρμόζουν την ειδική τεχνική αποστολής Ρέικι Από Απόσταση
για να στείλουν δωρεάν Ρέικι σε άτομα που έχουν ανάγκη.

Για να πάρετε Ρέικι Από Απόσταση από ένα εθελοντή μέλος της Ελληνικής Ένωσης
Ρέικι, δείτε  
Πληροφορίες
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION


ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΣΕ ΙΔΡΥΜΑΤΑ & ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Εθελοντές Μέλη της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι, ομαδικά ή ατομικά, επισκέπτονται
άτομα που έχουν ανάγκη σε Ιδρύματα &
Νοσοκομεία.

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΣΤΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟΥ

Τα ενδιαφερόμενα Μέλη μπορείτε να δηλώσετε τη συμμετοχή σας στο
Πρόγραμμα Εθελοντισμού :

Εmail:  contact@reiki-greece.org

Online Φόρμα Επικοινωνίας