ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΙΚΙ
©  Copyright 2007-2017  Ελληνική Ένωση Ρέικι - Reiki Greece Association
ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΡΕΙΚΙ


ΡΕΙΚΙ 1ου ΒΑΘΜΟΥ
  • Απευθύνεται σε όλους τους Φίλους της Ελληνικής Ένωσης Ρέικι που
    επιθυμούν να γνωρίσουν το Ρέικι
  • Για πληροφορίες Επικοινωνήστε


ΡΕΙΚΙ 2ου ΒΑΘΜΟΥ
  • Απευθύνεται σε Μέλη που έχουν τον 1ο βαθμό


ΡΕΙΚΙ 3ου ΒΑΘΜΟΥ
  • Απευθύνεται σε Μέλη που έχουν τον 2ο βαθμό
Ε Λ Λ Η Ν Ι Κ Η   Ε Ν Ω Σ Η   Μ Ε Λ Ε Τ Η Σ   Π Ν Ε Υ Μ Α Τ Ι Κ Ω Ν   Δ Ι Δ Α Σ Κ Α Λ Ι Ω Ν
REIKI GREECE ASSOCIATION